Popis souboru s otázkami

Soubor je CSV (oddělovačem je čárka, kódování UTF-8) bez záhlaví. Lze jej otevřít a upravit obvyklými kancelářskými programy (Microsoft Excel, LibreOffice…).

Každý neprázdný řádek odpovídá buďto otázce, nebo odpovědi. Otázka má svůj nadpis v prvním sloupci. Odpověď má první sloupec prázný, svůj nadpis má ve druhém sloupci a váže se k nejbližší předcházející otázce. Otázky mohou volitelně (krom první) ve druhém sloupci uvést čas na odpověď v milisekundách, jinak se použije hodnota předchozí otázky. Odpovědi, které mají ve třetím sloupci číslo 1 se považují za správné.