Open source online quiz platform

Statistiky

Celkem odehráno 15 her 51 hráči. Celkem je k dispozici 7 kvízů.

Připojit se ke hře

Takto se připojíte k již založené (i probíhající) hře.

Kód hry získáte od jejího organizátora (vidíte-li na sdílený monitor, je napsán v závorkách za názvem kvízu).

Jméno hráče se zobrazuje ostatním hráčům při hře i následně na výsledkovce. Doporučuje se volit jej s ohledem na dobré mravy a případné nároky na svou anonymitu, ochranu osobních údajů apod.

Zorganizovat novou hru

Takto se stanete organizátorem hry. Sami nemůžete odpovídat, ale získáte kód pro připojení ostatních hráčů.

Kód kvízu získáte od jeho autora, který jej získal při vytvoření.

Jméno organizátora se zobrazuje ostatním hráčům při hře. Doporučuje se volit jej s ohledem na případné nároky na svou anonymitu, ochranu osobních údajů apod.

Vytvořit nový kvíz

Šablona nového kvízu.

Popis formátu

Takto vytvoříte nový kvíz (sadu otázek a odpovědí), který následně můžete použít při zakládání hry.

Jméno kvízu se zobrazí organizátorům i hráčům při hře.

Jméno autora je doplňkový údaj na podrobnostech kvízu; při následné hře vidět není. Přesto se doporučuje volit jej s ohledem na případné nároky na svou anonymitu, ochranu osobních údajů apod.

Kvíz je CSV soubor formátu popsaného na samostatné stránce. Nejpohodlnější je vyjít z dodané šablony.